TUTKIMUSYHTEISTYÖ

 

Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy on jokaisen yksilön etu ja se on samalla myös yhteiskunnan etu. Terveyden edistäminen on tärkeää kaikissa ikäluokissa. THL:n mukaan kansantautimme ovat lääketieteellisesti katsoen varsin pitkälle ja varsin myöhäiseen ikään ehkäistävissä. Samoin THL:n mukaan tautien ehkäisy ja terveyden edistäminen on kustannus-vaikuttavin tapa lisätä väestön terveyttä.

 

Finom Oy on kiinnostunut tutkimusyhteistyöstä, jossa OlenTerve-tuotekokonaisuutta hyödyntäen  tehdään mm. BTA-parametrien mittauksia, tutkitaan motivointi– ja neuvontainformaation vaikuttavuutta  sekä seurataan erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien kykyä tehdä muutoksia liittyen ravinto– ja liikuntatottumuksiin sekä elämäntapoihin.

 

Tutkimusyhteistyön kohteena voivat olla voi niin lapset kuin vanhuksetkin, niin urheilijat kuin huonokuntoisetkin, niin terveysongelmista kärsivät kuin hyvinvoivatkin.

 

Eriasteiset opinnäytetyöt ovat kiinnostava tapa toteuttaa tutkimusyhteistyötä. Olemme kiinnostuneita yritysten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, jne. välisestä tutkimusyhteistyössamoin kuin terveydenhuollon organisaatioiden kanssa tehtävästä tutkimusyhteistyöstä.

 

Finom Oy:ssä tutkimusyhteistyöstä vastaa Jukka Moilanen, puh: 040-5068004.

ETUSIVU

PALVELUT JA ASIAKKAAT

KÄYTTÖTARKOITUS JA BTA

TUOTEKOMPONENTIT

TIETOKONEOHJELMAT

KALIBROINTIOHJELMA

KÄYTTÖKOULUTUS

ARTIKKELIT JA JULKAISUT

HINTA- JA YHTEYSTIEDOT