ARTIKKELIT JA JULKAISUT

 

OlenTerve-ohjelma sisältää runsaasti yksityiskohtaista informaatiota liittyen BioTasapaino-Analyysin (BTA) perusteisiin, ravintosuosituksiin ja liikuntasuosituksiin seuraavin otsikoin: Johdatus BTA-menetelmään, Ihmisen fysiologia ja BTA, Happo-emäs-tasapaino, Hapetusstressi, Solu ja sen elinympäristö, Tieteellisiä julkaisuja, Ravintosuositukset - Ravitsemusneuvottelukunta, BTA-tasapaino ja ravinto, Ravintoanalyysi, Energiakulutuksen arviointi, Työikäisten liikunta, Senioreiden liikunta ja Kouluikäisten liikunta. 

 

OlenTerve-tuote sisältää biotasapainon mittauksen sylki-, virtsa– ja kapillaariverinäytteistä eli henkilölle tehdään BioTasapainoAnalyysi eli BTA-analyysi. BTA-analyysia on kehitetty Ranskassa ja Saksasssa 1950 - 1980 luvuilla. BTA-analyysin tieteellisiä perusteita ja sovellutuksia on esitelty laajasti seuraavissa julkaisuissa:

 

1.     Précis de Bioélectronique selon L.C.Vincent: Raphael Cannenpasse-Riffard & Jean-              Marie Danze, 2eme édition corrigée, Editions Marco Pietteur, 2001.

 

       2.     Traité de Bio-Électronique Vincent, Editeur: Sté STEC, 10 rue Marcel Pagnol, 63200                   Mozac, 1991.

 

        3.     Bio-Électronique Vincent, Evolution de 1952 á 1986, Publications Essentielles,                            Editeur: Sté STEC, 10 rue Marcel Pagnol, 63200 Mozac, 1986.

 

        4.     La Bio-Électronique et les Mystéres de Vie, Dr Pierre Bressy, 4e édition, Le Courrier

                du Livre, 21 rue de Seine, 75006 Paris, 1996.

 

        5.     La Biologie Électronique Pratigue, José Giralt-Gonzales, Aux Editions du Dauphin,

                43/45 rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris, 1999.

 

        6.    La Bioélectronique Vincent, Technique et méthode de santé naturelle pour

               augmenter votre vitalité, Roger Castell, 2011 Éditions Dangles.

 

        Yllä olevan Roger Castellin kirjan mukaan BTA-menetelmän kehittäjä Professori Vincent on

       laskenut, että vuoteen 1985 mennessä yli 1 500 000 BTA-menetelmän mittaustulosta oli

       julkaistu julkisesti.

      

Maailmanlaajuisesti on julkaistu yhä enenevässä määrin artikkeleita ja tutkimuksia liittyen solujen ja kehon pH-tasapainoon, hapetusstressiin ja antioksidantteihin, terveyttä edistävään ravintoon, liikuntaan, elämäntapoihin, jne.

 

Alla on luettelo eri tutkijoiden ja organisaatioiden julkaisuja, joissa käsitellään OlenTerve-tuotteeseen liittyviä artikkeleita ja tutkimustuloksia. Klikkaamalla kutakin alla olevaa otsikkoa pääset lukemaan julkaisun.

 

Oxidative Stress, Wikipedia

 

Antioxidant, Wikipedia

 

Biomarkers and potential mechanisms of obesity-induced oxidant stress in humans

 

Persistent Oxidative Stress in Cancer

 

Oxidative stress in type 2 diabetes: the role of fasting and postprandial glycaemia

 

Calcium Metabolism and Oxidative Stress in Bone Fractures: Role of Antioxidants

 

Damage to DNA by reactive oxygen and nitrogen species : role in inflammatory disease and

progression to cancer

 

How We Become Acid

 

pH & Cancer

 

Cellular pH Gradient in Tumor versus Normal Tissue: Potential Exploitation for the Treatment of

Cancer

 

The Relationship between Intracellular and Extracellular pH in Spontaneous Canine Tumor

 

Acid-Mediated Tumor Invasion: a Multidisciplinary Study

 

Ravinnon vaikutus kehon happoemästasapainoon

 

Blood Flow, Oxygen and Nutrient Supply, and Metabolic Microenvironment of Human Tumors: A Review

 

Acidic Stress: The Common Thread Among Disparate Diseases?

 

Regulation of intracellular pH in eukaryotic cells

 

A crucial role of adipose tissue p53 in the regulation of insuline resistance  

ETUSIVU

PALVELUT JA ASIAKKAAT

KÄYTTÖTARKOITUS JA BTA

TUOTEKOMPONENTIT

TIETOKONEOHJELMAT

KALIBROINTIOHJELMA

KÄYTTÖKOULUTUS

TUTKIMUSYHTEISTYÖ

HINTA- JA YHTEYSTIEDOT