OLENTERVE - KALIBROINTIOHJELMA

BTA-parametrien mittaustarkkuuden ylläpitäminen on olennainen vaatimus biotasapainon määrityksissä. OlenTerve-tuotekokonaisuuteen kuuluva kalibrointiohjelma on kätevä työkalu mittausmenetelmän tarkkuuden säännölliselle ylläpitämiselle. Kuvassa 11 on esitetty kalibrointiohjelman etusivu, josta siirrytään klikkaamalla kalibrointiohjelman eri osiin.

 

Kalibrointiohjelma sisältää aliohjelman, jolla voidaan määräajoin kalibrointinesteitä mittaamalla saada selville mittausjärjestelmän kalibrointitarve. Jos kalibrointitarveohjelma osoittaa kalibrointitarpeen, niin klikkaamalla etusivulta kulloinkin ajankohtaista kalibrointialiohjelman painiketta päästään kalibroimaan lämpötilan mittaus, pH:n mittaus, ORP-mittaus tai resistiivisyysmittaus.

 

OlenTerve-tuotelaukku sisältää kuusi erilaista kalibrointinestepulloa joiden avulla kunkin elektrodin kalibrointi toteutetaan.

KUVA 11

Kuvassa 12 on esitetty pH-kalibrointiohjelman etusivu. Kultakin kalibrointiohjelman välilehdeltä löytyvät kalibroinnin yksityiskohtaiset ohjeet. Lisäksi ohjelma tuo näyttöön kalibroinnin eri vaiheissa kyseiseen vaiheeseen liittyviä tarkennettuja käyttöohjeita. Näin kalibroinnin toteuttaminen on tehty ohjelmassa helpoksi toteuttaa.

 

KUVA 12

ETUSIVU

PALVELUT JA ASIAKKAAT

KÄYTTÖTARKOITUS JA BTA

TUOTEKOMPONENTIT

TIETOKONEOHJELMAT

KÄYTTÖKOULUTUS

TUTKIMUSYHTEISTYÖ

ARTIKKELIT JA JULKAISUT

HINTA- JA YHTEYSTIEDOT