OLENTERVE-TUOTEKOMPONENTIT

Kuvassa 1 on näkyvillä OlenTerve-tuotteen tärkeimmät komponentit. Ne ovat OlenTerve-tietokoneohjelmat, mitta-laite ja elektrodit.

 

Sylki-, virtsa– ja kapillaariverinäyteet kaadetaan koeputkeen ja tämän jälkeen elektrodien kärkiosat upotetaan vuoro-tellen koeputkessa olevaan näytteeseen.

 

Kun tietokoneeseen asennetusta OlenTerve-ohjelmassa klikataan esimerkiksi ”Mittaa syljen pH” painiketta, niin tällöin tietokoneelta siirtyy käsky mittalaitteen prosessorille käynnistää mittausinformaation vastaanottaminen pH-elektrodilta. Mittalaitteen prosessori lähettää mittaustulokset USB-kaapelin kautta edelleen tietokoneella olevalle OlenTerve-ohjelmalle, jossa tulokset analysoidaan ja joko tulostetaan printterillä paperille tai tallennetaan tietokoneen kansioihin.

KUVA 2

 

Kuvassa 2 näkyvät pH-elektrodi, hapetus-pelkistys-potentiaalin (ORP) mittauselektrodi ja resistiivisyyselektrodi (RES) sekä mittalaite.

KUVA 3

 

Kuvassa 3 näkyvät koeputkiteline, näytteiden säilyttämiseen käytettävä koeputki, kapillaari-putken käsittelyyn sopiva pipetti, kapillaariputkia ja lansetti, jolta käytetään kapillariverinäytteen ottamiseen sormenpäästä.

 

Kuvassa 4 näkyvät mittausjärjestelmän kalibroinnissa käytettävät kalibrointinestepullot. pH-, ORP– ja resistiivisyysmittausten kalibroinnissa käytetään kussakin kahta eri kalibrointinestettä. OlenTerve-tuote sisältää OlenTerve-ohjelman lisäksi OlenTerve-kalibrointiohjelman, jonka avulla mittausjärjestelmän kalibrointi on helppoa. Mittaustulosten tarkkuuden varmistaminen on olennainen vaatimus BioTasapainoAnalyysin kannalta. 

KUVA 4

 

Kuvissa 5a, 5b, 5c ja 5d näkyvät kuinka tuotekomponentit ovat sijoitettuja OlenTerve-tuotelaukun sisälle.

KUVA 5a                                                         

KUVA 5c

OlenTerve-tuotelaukku sisältää myös OlenTerve-ohjelmistojen asennus-DVD:n, josta löytyvät asennusohjeet word-tiedostoina. Asennus-DVD:ltä löytyvät myös asennuksessa tarvittavat ajurit tietokoneille, joissa on käyttöjärjestelmänä Windows XP, Vista tai Windows 7.

 

Asennusohjeet on mahdollista tulostaa paperille ennen asennuksen aloittamista.

 

OlenTerve-tuotelaukusta löytyy lisäksi mm. reagenssipullo, pipettejä reagenssin annostelua varten, digitaalinen lämpömittari ja ORP-kuppeja hapetus-pelkistys-potentiaalin mittaamiseksi kapillaariverinäytteestä.

KUVA 1

KUVA 5b

KUVA 5d

ETUSIVU

PALVELUT JA ASIAKKAAT

KÄYTTÖTARKOITUS JA BTA

TIETOKONEOHJELMAT

KALIBROINTIOHJELMA

KÄYTTÖKOULUTUS

TUTKIMUSYHTEISTYÖ

ARTIKKELIT JA JULKAISUT

HINTA- JA YHTEYSTIEDOT