PALVELUT - TERVEYDEN EDISTÄMINEN

 

Terveyden edistäminen ja hyvinvointi on jokaisen ihmisen etujen mukaista. OlenTerve-tuotteen mahdollistamien  terveyden edistämisen palvelujen potentiaalisia käyttäjiä ovat kaikki ihmiset kaikissa ikäluokissa.

 

On yleisesti tunnustettu, että sairauksien ennalta ehkäiseminen on yksilön ja yhteiskunnan kannalta tehokkainta terveydenhuoltoa.

Terveyden edistämisen/ennaltaehkäisevän terveydenhoidon tavoitteena on  rajoittaa kansantautien leviämistä ja parhaimmillaan kääntää kansantautien esiintyvyys laskuun.

 

Terveyden edistämisessä pyritään siirtämään enenevässä määrin vastuuta terveydestä jokaiselle ihmiselle itselleen voimauttamalla heitä kantamaan vastuunsa ravintoon, liikuntaan ja elämäntapoihin liittyvissä arkipäivän valinnoissa. 

 

Terveyden edistämisen tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan palveluja, jotka ovat jokaisen helposti saavutettavissa ja edullisia käyttää. Palvelujen painopisteen tulisi painottua mahdollisimman läheisesti  ravintoon, liikuntaan ja elämäntapoihin liittyviin arkipäivän valintoihimme. OlenTerve-tuote on kehitetty tuottamaan juuri terveyden edistämisen tavoitteiden mukaisia palveluja.

 

Olenterve-tuotekokonaisuuteen sisältyvän BioTasapainoAnalyysin (BTA) avulla saamme tietoa elimistömme biotasapainotilasta, joka määräytyy vahvasti käyttämämme ravinnon, liikunnan laatu– ja määrätekijöiden ja elämäntapojemme perusteella. Analyysitulosten perusteella pystymme määrätietoisesti ja tavoitehakuisesti itse vaikuttamaan terveytemme edistämiseen liittyviin arkipäiväisiin valintoihimme. Biotasapainon ylläpitämisen tavoitteena on pitää meidät mahdollisimman terveinä ja näin ehkäistä mahdollisimman hyvin vakavampien sairauksien syntyminen.

 

OlenTerve-tuotteella toteutettu BioTasapainoAnalyysi tarjoaa luotettavan perustan muodostaa käsitys yli 60%:sti nestettä sisältävän kehomme biokemiallisesta ja biosähköisestä tilasta. BTA:lla mitattavien parametrien avulla saadaan tietoa kehon sisäisen nestejärjestelmän tilasta ja solujen elinympäristön tasapainosta. BioTasapainoAnalyysi (BTA) tehdään mittaamalla pH, hapetus-pelkistys-potentiaali (ORP) ja resistiivisyys (RES) sylki-, virtsa- ja kapillaariverinäytteistä. Solujen hyvinvointi on ihmisen hyvinvoinnin kannalta keskeistä rakentuuhan ihmiskeho miljardeista soluista.

 

 

BioTasapainoAnalyysi auttaa tuomaan esille ne ajan kuluessa vähitellen kehittyvät syyt, jotka johtavat kehon epätasapainon lisääntymiseen, jonka seurauksena erilaisten epätasapainotilojen ja sairauksien oireet voivat ilmetä.

 

Kehon biologisten perustoimintojen ja biotasapainotilan ymmärtämisen myötä me voimme hahmottaa motivoidusti jokapäiväisten elämäntapojemme vaikutuksen terveyteemme. Finom Oy:n OlenTerve-tuotteen sisältämän informaation avulla on helppoa havainnollistaa se kuinka vaikutamme arkipäiväisillä valin-noillamme solujemme, elimiemme ja kehomme hyvinvointiin. Kehon toimintojen ymmärtäminen mahdollistaa omatoimisuuden lisääntymisen terveyden edistämisessä.

 

BTA-mittaustulosten perusteella ja OlenTerve-ohjelman motivointiosan informaation avulla voidaan luonte-vasti kartoittaa tarpeet tehdä muutoksia arkipäivän elämäntapoihin. Vaikutamme solujemme elinympäristön tilaan päivittäin nauttimiemme nesteiden ja ravinnon määrällä ja laadulla, liikunnan määrällä ja laadulla, hengityksen määrällä ja laadulla, koetun stressin määrällä ja laadulla, elinympäristön valinnalla, elämäntapavalinnoilla, jne.

 

Seuraamalla uusintamittauksin toteutuneiden suositusten vaikutuksia BTA-parametreihin, sovittuja suosituksia voidaan tarvittaessa hienosäätää.

 

 

ASIAKKAAT

 

JOKAINEN MEISTÄ

 

Terveyden edistäminen ja hyvinvointi on jokaisen ihmisen etujen mukaista. OlenTerve-tuotteen mahdollistamien  terveyden edistämisen palvelujen potentiaalisia käyttäjiä ovat kaikki ihmiset kaikissa ikäluokissa.

 

TERVEYDEN EDISTÄJÄT JA AMMATINHARJOITTAJAT

 

Terveyden edistämisen Suomessa on viime aikoina otettu todellisia askelia terveyden edistämiseksi. Mm. Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos ja kunnat ovat käynnistäneet valtakunnallisia terveyden edistämisen ohjelmia terveydenhoitojärjestelmän toiminnan painopisteen muuttamiseksi sairauksien hoitamisesta terveyden edistämiseksi. Ravintoon, liikuntaan ja elämäntapoihin painottuvien Terveyden edistämisen palvelujen tarve on kasvamassa voimakkaasti.

 

OlenTerve-tuotekokonaisuus sopii mainiosti työkaluksi monille terveydenhoitoalan ammattilaisille ja erilaisille ammatinharjoittajille kuten esimerkiksi fysioterapeuteille, ravintoneuvojille, urheiluvalmentajille, hierojille, luontaistuotekauppiaille, erilaisten hoitopalvelujen tuottajille, kuntosaleille, hyvinvointipalvelujen tuottajille, kylpylöihin, kuntoutuslaitoksiin, jne.

 

YRITYKSET

 

OlenTerve-tuotekokonaisuus sopii erittäin hyvin yrityksille työkaluksi työntekijöiden terveyden ja työhyvinvoinnin edistämiseen. OlenTerve-tuotteen avulla yritys voi tarjota työntekijöille mahdollisuuden käyttää työpaikalla itse monipuolista mittaus– ja analyysimenetelmää, motivointi-, neuvonta– ja seurantatyökalua tavoitteena henkilökohtainen hyvinvointi ja  työssä jaksaminen.

 

Omatoimisen BTA-parametrien mittaamisen avulla kukin työntekijä voi aktiivisesti seurata arkipäiväisten valintojen vaikutusta kehonsa biotasapainotilaan. Kukin työntekijä hyötyy yksilönä hyvinvointinsa paranemisesta. Yrityksen kannalta hyvinvoiva työntekijä on paras mahdollinen voimavara. 

ETUSIVULLE

KÄYTTÖTARKOITUS JA BTA

TUOTEKOMPONENTIT

TIETOKONEOHJELMAT

KALIBROINTIOHJELMA

KÄYTTÖKOULUTUS

TUTKIMUSYHTEISTYÖ

ARTIKKELIT JA JULKAISUT

HINTA- JA YHTEYSTIEDOT