OLENTERVE-TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS

 

OlenTerve-tuotekokonaisuus sisältää BioTasapainoAnalyysin (BTA), motivointi-osan, neuvontaosan ja seurantaosan.

 

BioTasapainoAnalyysin käyttötarkoituksena on kehosta otettujen näytteiden avulla tutkia miten ravinto, liikunta ja erilaiset elämäntavat vaikuttavat ihmisen kehon biotasapainotilaan. Kun keho on biotasapainotilassa, solujen ja elimien toiminnot tapahtuvat luontaisella helppoudella, mistä syntyy hyvinvoinnin vahvistuva kokemus.

 

Kehon biotasapainotila määritetään BTA-parametrien avulla. BTA-parametreja ovat syljestä, virtsasta ja kapillaariverinäytteestä mitatut pH, hapetus-pelkistys-potentiaali (ORP) ja resistiivisyys (RES).

 

Käytetyn ravinnon ja liikunnan laatu ja määrä sekä elintavat vaikuttavat kehon sisäisen biokemiallisen ympäristön tilaan eli solujen ulkopuolisen kudosnesteen koostumukseen ja solun sisäiseen biotasapainotilaan.

 

OlenTerve-ohjelman motivointiosan tarkoituksena on opastaa miten ravinto, liikunta ja elämäntavat vaikuttavat ruoansulatukseen, elimien ja solujen elinolosuhteisiin ja aineenvaihduntaan.

 

BioTasapainoAnalyysin helposti mitattavat parametrit antavat luontevan perustan erilaisille ravinto-, liikunta- ja elämätapasuosituksille.

 

Mittaamalla BTA-parametrit määräajoin voimme oppia hienosäätämään ravinnon käyttöämme, liikunnan määrää ja elämäntapojamme. Mittaustulosten perusteella voimme seurata toteutettujen muutosten vaikutuksia pyrkiessämme kohti vahvistuvaa biotasapainoa ja hyvinvointia.

BIOTASAPAINOANALYYSI (BTA)

 

Biotasapainoanalyysin (BTA) tavoitteena on terveyden edistäminen ennaltaehkäisemällä sairauksien syntymistä. Kun keho on biotasapainotilassa niin tällöin elimemme ja solumme elävät tasapainoisessa elinympäristössä ja meidän luontainen kykymme ylläpitää terveyttämme on mahdollisimman hyvä.

 

Yleensä hakeudumme lääketieteellisiin tutkimuksiin ja hoitoon vasta siinä vaiheessa, kun meillä ilmenee sairauteen viittaavia oireita tai kun me koemme olevamme sairas.  BTA:n avulla meidän on mahdollista saada tietoa elimistömme biotasapainotilasta tai sen häiriintymisestä. Analyysitulosten ja kehomme fysiologisiin toimintoihimme liittyvän informaation kannustamana voimme motivoitua hyvinvointimme edistämiseen ja näin voimme pienentää riskiä sairastua.

 

                                                       pH

 

pH-mittaukset osoittavat kehomme happo-emäs-tasapainotilan. Solun sisäisen ja ulkopuolisen pH-tasapainon muutokset vaikuttavat mm. entsyymien optimaaliseen toimintaan ja siihen pääsevätkö ravintoaineet ja happi luontaisella helppoudella siirtymään solukalvojen läpi solujen sisälle. Samoin happo-emäs-tasapaino vaikuttaa mm. solujen ja elimien kykyyn poistaa tehokkaasti aineenvaihdunnallisia kuona-aineita.

 

ORP

 

Hapetus-pelkistys-potentiaalin (ORP) tulokset osoittavat mitattavassa nesteessä olevan sähköisen varauspotentiaalin tason. Riittävän suuri määrä reaktiokykyisiä elektroneja (negatiivinen sähköinen varaustaso) kehon nesteissä kertoo hyvästä kehon sisäisestä energiantuotantokyvystä ja valmiudesta puolustautua antioksidanttisesti hapetusstressiä vastaan.

Resistiivisyysparametrit kertovat sähköä johtavien ionien lukumäärästä mitatussa nesteessä. Nämä parametrit indikoivat mm. kehossa olevien mineraalien määrästä, kehon nestetasapainosta, solujen kalvojännitteen tasapainosta, jne. Kehon kannalta tasapainoisessa konsentraatiossa olevien sähköä johtavien mineraali-ionien määrä on elintärkeää sekä keholle kokonaisuutena että yksittäisille soluille. Biotasapainossa niin solut kuin keho kokonaisuutena toimivat terveyttä edistävästi.

RESISTIIVISYYS (RES)

ETUSIVU

PALVELUT JA ASIAKKAAT

TUOTEKOMPONENTIT

TIETOKONEOHJELMAT

KALIBROINTIOHJELMA

KÄYTTÖKOULUTUS

TUTKIMUSYHTEISTYÖ

ARTIKKELIT JA JULKAISUT

HINTA- JA YHTEYSTIEDOT