OLENTERVE - TUOTE JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

 

Suomessa on viime aikoina otettu todellisia askelia terveyden edistämiseksi. Mm. Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos ja kunnat ovat käynnistäneet valtakunnallisia terveyden edistämisen ohjelmia terveydenhoitojärjestelmän toiminnan painopisteen muuttamiseksi sairauksien hoitamisesta terveyden edistämiseksi.

Terveyden edistäminen/ennaltaehkäisevä terveydenhoito kiteytyy useimmiten ravintoon, liikuntaan ja elämäntapoihin liittyviin jokapäiväisiin valintoihin.

Finom Oy on kehittänyt terveyden edistämisen alueelle OlenTerve-tuotekokonaisuuden jonka avulla voidaan tutkia mittauksin henkilön biotasapainoa, motivoida oman terveyden ylläpitämistä, neuvoa ravintoon, liikuntaan ja elämäntapoihin liittyvissä kysymyksissä, ja tarvittaessa seurata käynnistettyjen muutosten toteutumista.

Terveyden edistäminen on jokaisen ihmisen etujen mukaista. OlenTerve-tuotteen mahdollistamien  terveyden edistämisen palvelujen käyttäjiä ovat potentiaalisesti kaikki ihmiset kaikissa ikäluokissa.

 

 

    HAPPO/EMÄS-, ANTIOKSIDANTTI/HAPETUSSTRESSI- JA

     NESTETASAPAINO

Biotasapaino tarkoittaa happo-emäs-tasapainoa, antioksidantti-hapetusstressi-tasapainoa ja nestetasapainoa. Biotasapaino kuvaa hyvin kehon tilaa, jossa solut, elimet ja keho kokonaisuutena toimivat keskenään luonnollisella ja harmonisella tavalla. BioTasapainoAnalyysi (BTA) tehdään mittaamalla pH, hapetus-pelkistys-potentiaali (ORP) ja resistiivisyys (RES) sylki-, virtsa- ja kapillaariverinäytteistä.            

Jos mittaustulokset osoittavat tarvetta parantaa biotasapainoa, niin se toteutetaan motivoimalla ja neuvomalla OlenTerve-tuotteen laajan informaatiopaketin avulla henkilöä ravintoon, liikuntaan ja elämäntapoihin liittyvissä kysymyksissä. Biotasapainoa seurataan tietyin väliajoin uusintamittauksin.

MOTIVOINTI, NEUVONTA JA SEURANTA

Käytetyn ravinnon ja liikunnan laatu ja määrä sekä elintavat vaikuttavat kehon sisäisen biokemiallisen ympäristön tilaan eli solujen ulkopuolisen kudosnesteen koostumukseen ja solun sisäisen solunesteen koostumukseen. Jokainen meistä voi vaikuttaa päivittäisillä ravinnon käyttöön ja liikuntaan liittyvillä valinnoilla sekä elämäntavoilla omien solujensa ympäristön puhtauteen ja tasapainotilaan.

Vasemmalla kuvassa on OlenTerve-tuotteen elektrodit, koeputkiteline, mittalaite ja tieto-koneeseen asennettava OlenTerve-ohjelma.

 

OlenTerve-ohjelma sisältää runsaasti informaatiota siitä miten ravinto ja liikunta vaikuttavat kehon, elimien ja solujen elintoimintoihin. Tämän informaation avulla voidaan yksilöä motivoida ottamaan itse vastuuta omasta hyvinvoinnistaan.

 

Ohjelma sisältää ravinto– ja liikuntasuosituksia joiden avulla voidaan suunnitella päivittäisen ravinnon käyttöä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa.

Ohjelmassa on ravintoaineluettelot joissa ravintoaineita tarkastellaan happo-emäs-tasapainon kannalta ja antioksidantti-hapetusstressi-tasapainon kannalta. OlenTerve-ohjelman avulla voidaan myös laskea ravinnosta saatava energiamäärä ja päivittäisessä liikunnassa kuluva energiamäärä. Ohjelmasta avattavasta tietokannasta saadaan tarkasteltavaksi valitun ravintoaineen yksityis-kohtainen koostumus (esimerkiksi rasva-, proteiini- ja hiilihydraattipitoisuudet, kivennäis- ja hivenaineiden sekä vitamiinien määrät).

 

OlenTerve-ohjelman neuvontaosassa henkilölle annettavien suositusten vaikuttavuutta seurataan tekemällä määräajoin uudelleen biotasapainoanalyysi.

Yllä olevassa kahdessa kuvassa on esimerkkinäkymiä OlenTerve-ohjelman sivuilta joilta avautuvat OlenTerve-ohjelman motivointi– ja neuvotaosat.

TERVEYDEN EDISTÄJÄT, AMMATINHARJOITTAJAT, YRITYKSET

 

OlenTerve-tuote sopii erityisen hyvin mittaus-, motivointi- ja neuvontatyökaluksi terveyden edistämisen ammattilaisille ja monille ammatinharjoittajille, joiden toiminta liittyy ihmisten terveyden edistämiseen ja hyvinvoinnin parantamiseen ja ylläpitämiseen.

 

OlenTerve-tuotteen avulla yritykset voivat tarjota työntekijöilleen erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa omatoimisesti hyvinvointiinsa. Työpaikalle hankitun OlenTerve–tuotteen avulla työntekijät voivat seurata biotasapainoaan mittauksin ja he voivat lisätä hyvinvointimotivaatiotaan OlenTerve-ohjelman avulla tutustumalla miten ravinto, liikunta ja elämäntavat vaikuttavat kehon, elimien ja solujen elinympäristön tilaan ja hyvinvointiin. Ravinnon käyttöön, liikunnan harrastamiseen ja elämätapoihin liittyviin suosituksiin perehtyminen ja mahdollisten muutosten tekeminen onnistuu OlenTerve-ohjelmassa olevien neuvontaosien avulla.

PALVELUT JA ASIAKKAAT

KÄYTTÖTARKOITUS JA BTA

TUOTEKOMPONENTIT

TIETOKONEOHJELMAT

KALIBROINTIOHJELMA

KÄYTTÖKOULUTUS

TUTKIMUSYHTEISTYÖ

ARTIKKELIT JA JULKAISUT

HINTA- JA YHTEYSTIEDOT